ZOOM

Mô hình xe tăng,đúc mô hình xe tăng pháo binh,xe tăng,tượng xe tăng pháo binh,xe pháo binh - Đồ Đồng Việt

- kích thước dài 20cm,rộng 15cm, đúc theo mô hình xe tăng gồm: lòng súng,đèn,bánh xe...các chi tiết thu nhỏ của mô hình xe tăng lớn

5,000,000 VNĐ

[Hướng dẫn thanh toán]

Mô hình xe tăng,đúc mô hình xe tăng pháo binh,xe tăng,tượng xe tăng pháo binh,xe pháo binh - Đồ Đồng Việt

- kích thước dài 20cm,rộng 15cm, đúc theo mô hình xe tăng gồm: lòng súng,đèn,bánh xe...các chi tiết thu nhỏ của mô hình xe tăng lớn

Vui lòng gọi

Đầu rồng thời ...

Xem chi tiết
Vui lòng gọi

Quà tặng Văn hóa ...

Xem chi tiết
Vui lòng gọi

Chùa một cột,tượng ...

Xem chi tiết
Vui lòng gọi

Tượng đồng văn ...

Xem chi tiết